Επικοινωνία

+30 2410 287 196

Όροι χρήσης

ΑρχικήΌροι χρήσης

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
Ο χρήστης/επισκέπτης που επιχειρεί να εισέλθει ή εισέρχεται και περιεργάζεται τις πληροφορίες που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος με την επωνυμία «e-koutroulis.gr», το οποίο εδρεύει επί της οδού Κύπρου 2, TK 41221, Λάρισα, χρησιμοποιώντας αυτήν την ιστοσελίδα ή οποιαδήποτε άλλη λειτουργεί υπό την άδεια ή ελέγχεται από τους διαχειριστές, τεκμαίρεται αμάχητα ότι συγκατατίθεται με τους κάτωθι όρους και τις συνθήκες χρήσης που αφορούν το σύνολο του περιεχομένου αυτής, αλλά και αποδέχεται την αποποίηση ευθύνης όπως αυτή ισχύει νόμιμα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Η ιστοσελίδα αυτή του ηλεκτρονικού καταστήματος αποσκοπεί στην πώληση προϊόντων όπως λευκές συσκευές, είδη τεχνολογίας, παιχνίδια, κλπ. Η περιήγηση στην ιστοσελίδα και περαιτέρω οι αγορές που πραγματοποιούνται από τους χρήστες/ επισκέπτες της, γίνονται, πέραν των όσων ορίζει ο ΑΚ, στα πλαίσια που διέπει η νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων όπως έχει κατοχυρωθεί με τον Ν.4624/2019 στην ελληνική έννομη τάξη ο ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Είναι στην ελεύθερη κρίση του χρήστη/ επισκέπτη της ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού καταστήματος να επιλέξει εάν θα προχωρήσει στην περιήγηση και επιλογή προς αγορά προϊόντων μέσω αυτού κι επομένως στην περαιτέρω διάθεση προσωπικών δεδομένων που απαιτούνται στα πλαίσια της πώλησης προϊόντων μέσω του e-shop. Σε περίπτωση που θιγούν πρόσωπα και θεσμοί, η διαχείριση της ιστοσελίδας νομιμοποιείται να αποσύρει κάθε σχετική αναφορά και να καταγγείλει τη συγκεκριμένη συμπεριφορά με κάθε νόμιμο τρόπο. Το ίδιο μπορούν να κάνουν και οι χρήστες της ιστοσελίδες στα πλαίσια επικοινωνίας μέσω αποστολής σχετικού e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@e-koutroulis.gr .

Σε περίπτωση λανθασμένης αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος, εάν ο χρήστης δεν είναι ο προοριζόμενος παραλήπτης, παρακαλείσθε να έρθετε σε επαφή άμεσα και άνευ προηγούμενης καθυστέρησης με τους διαχειριστές της ιστοσελίδας και διαγράψτε αυτό το μήνυμα με οποιαδήποτε επισύναψη από το σύστημά σας. Η χωρίς εξουσιοδότηση δημοσίευση, η χρήση, η διάδοση, η αποστολή, η εκτύπωση ή η αντιγραφή οποιουδήποτε ηλεκτρονικού μηνύματος από μη έγκυρο παραλήπτη και των σχετικών επισυνάψεών του απαγορεύονται αυστηρά. Σε διαφορετική περίπτωση η διαχείριση της ιστοσελίδας επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματος.

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Το περιεχόμενο και όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα και εν γένει στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, υπόκεινται σε μεταβολές κατά την ελεύθερη κρίση των διαχειριστών της ιστοσελίδας, άνευ προηγούμενης σχετικής ειδοποίησης του κοινού.

Ειδικότερα, η διαχείριση της ιστοσελίδας διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους, την πολιτική απορρήτου και προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών/ επισκεπτών. Οι όποιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης θα τίθενται σε ισχύ αμέσως, δηλαδή από την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος. Κάθε χρήση της ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού καταστήματος κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους του χρήστη/ επισκέπτη των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών.

Η διαχείριση της ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού καταστήματος μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία της ιστοσελίδας και κατ’ επέκταση να μην δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες/ επισκέπτες πρόσβασης στο περιεχόμενο που υπάρχει αναρτημένο στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε χρήστης/ επισκέπτης διαπιστώσει οποιασδήποτε φύσης παράβαση από τη λειτουργία της ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμφωνεί ρητά και κατηγορηματικά ότι πρωτίστως θα το αναφέρει/ καταγγείλει στους διαχειριστές της ιστοσελίδας με μία απλή αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@e-koutroulis.gr.

Οι διαχειριστές της ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού καταστήματος δεσμεύονται ότι θα ενεργήσουν άμεσα για την αποκατάσταση της ορθής χρήσης και λειτουργίας της ιστοσελίδας αυτής.  Σε διαφορετική περίπτωση ο καταγγέλλων θα ενέχεται σε αποζημίωση για αποκατάσταση κάθε ζημίας έναντι της διαχείρισης της ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού καταστήματος με την επωνυμία «e-koutroulis.gr» από ενδεχόμενη άκαιρη και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση της διαχείρισης της ιστοσελίδας ή στον διαδικτυακό τόπο του ηλεκτρονικού καταστήματος, προσβλητική, συκοφαντική καταγγελία σε οποιαδήποτε αρχή.

ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (HYPERLINKS)
Η ιστοσελίδα ενδέχεται να περιλαμβάνει υπερσυνδέσμους (hyperlinks)  προς άλλες ιστοσελίδες (sites) σχετικού ενδιαφέροντος προς το περιεχόμενο του e-shop αποκλειστικά. Οι υπερσύνδεσμοι αυτοί δεν είναι δυνατό να ελέγχονται από τον διαχειριστή της ιστοσελίδας αυτής, αλλά από τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που ενεργούν ως διαχειριστές αυτών των υπερσυνδέσμων. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος με την επωνυμία «e-koutroulis.gr» για την Πολιτική Απορρήτου αυτών των υπερσυνδέσμων ως προς την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών/ επισκεπτών.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Οι διαδικτυακοί σύνδεσμοι στους οποίους παραπέμπει μέσω «υπερσυνδέσμων» (hyperlinks) το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν ελέγχονται ως προς το περιεχόμενό τους, τη διαθεσιμότητά τους, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών από τους διαχειριστές της εδώ ιστοσελίδας. (θα προστεθεί μόνο σε περίπτωση που θα υφίστανται υπερσύνδεσμοι)

Για τις απορίες σχετικά με τους υπερσυνδέσμους (hyperlinks), που προέρχονται εκτός της σελίδας αυτής του ηλεκτρονικού καταστήματος και συνιστούν απλή αναφορά, περιέχουν δε τις δικές τους πληροφορίες ή πηγές, ο χρήστης/ επισκέπτης θα πρέπει να απευθύνεται στους αρμόδιους τρίτους παρόχους και όχι στους διαχειριστές της ιστοσελίδας εδώ. Επιπροσθέτως, ο χρήστης/ επισκέπτης αποδέχεται εκ των προτέρων την αποποίηση των σχετικών ευθυνών των διαχειριστών της ιστοσελίδας από την χρήση αυτών και των περιεχομένων τους. Η ύπαρξη δεσμών με ιστοσελίδες μη σχετικά με το αντικείμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος (απλός δεσμός ή με banner), υφίστανται στα πλαίσια της φιλοξενίας αυτής της σελίδας σε κάποιον πάροχο (web- hosting) και ισχύουν και γι’ αυτές όλα τα ανωτέρω.

Σε κάθε περίπτωση, οι διαχειριστές της ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού καταστήματος δεν φέρουν ευθύνη:

 • Για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης/ επισκέπτης από τις επιλογές και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας την οποία επισκέπτεται με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος. Ο χρήστης/ επισκέπτης του αναλαμβάνει αποκλειστικά την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται από κακή χρήση του περιεχομένου του e-shop.

Περαιτέρω, οι διαχειριστές δεν εγγυώνται ότι η ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος θα παρέχεται χωρίς διακοπή ή/και χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται άμεσα. Επίσης δεν παρέχεται η εγγύηση ότι η ιστοσελίδα ή οι διακομιστές «servers» μέσω των οποίων αυτή τίθεται στη διάθεση των χρηστών/ επισκεπτών, θα παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά ή ότι οι ιστοσελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές ή τα αποτελέσματά τους είναι ορθά, πλήρη και διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή.

 • Για τυχόν ζημίες οιασδήποτε φύσεως, σχετικά με εκούσια από μέρους του χρήστη δημοσίευση προσωπικών στοιχείων ή άλλων ευαίσθητων πληροφοριών. Στις περιπτώσεις αυτές ο χρήστης αποδέχεται την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για τις τυχόν ενδεχόμενες συνέπειες, ακόμη και της περίπτωσης κακοπροαίρετων παρενοχλήσεων από τρίτους.
 • Για οιασδήποτε μορφής ζημίας, προερχόμενης εκ του γεγονότος ότι οι πληροφορίες στο Διαδίκτυο είναι ασφαλείς σε ορισμένο βαθμό, με ενδεχόμενο υποκλοπής ή εσφαλμένης αποστολής τους ή κατά βούληση τρίτου σε άλλη ηλεκτρονική διεύθυνση.
 • Οι διαχειριστές εγγυώνται ότι η ιστοσελίδα ή οι τυχόν «υπερσύνδεσμοι» που αναρτώνται σ’ αυτήν, θα είναι ελεύθεροι από ιούς, ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο με βλαπτικές δυνατότητες για το λειτουργικό σύστημα του προσωπικού υπολογιστή του χρήστη/ επισκέπτη. Επαφίεται στην ευθύνη του κάθε χρήστη/ επισκέπτη να διασφαλίσει μέσω χρήσης αντιικού λογισμικού τη μη προσβολή και προστασία του προσωπικού υπολογιστή και των αρχείων του από ιούς ή καταστροφικά προγράμματα κι εφαρμογές καθώς και την ενδεχόμενη καταπολέμηση κάθε ανιχνευθέντος ιού.

Σε κάθε περίπτωση το σύνολο των τυχόν δαπανών για την απαραίτητη συντήρηση, επισκευή ή επιδιόρθωση του υπολογιστή και γενικά του συστήματος του χρήστη/ επισκέπτη, επιβαρύνει αποκλειστικά τον ίδιο ειδικότερα για την επαναφορά του στην πρότερη κατάσταση ορθής χρήσης.

Συμφωνείται ρητά ότι, σε περίπτωση που ασκηθεί κατά της ιστοσελίδας αυτής που αφορά το ηλεκτρονικό κατάστημα, οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής παράβαση του χρήστη ή άκαιρη και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση καταγγελία σε τρίτους, αναλαμβάνει ο χρήστης/ επισκέπτης την υποχρέωση αφενός να παρέμβει στη σχετική δικαστική διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσει την ιστοσελίδα στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης ή σε περίπτωση που η ενέργεια του χρήστη προκάλεσε οποιασδήποτε φύσης ζημιά στη φήμη του ηλεκτρονικού καταστήματος με την επωνυμία «e-koutrouslis.gr».

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ/ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (websites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά την μεταφορά.

Επιπλέον, προσωπική ασφάλεια αποτελεί το password που δίνεται από τον εκάστοτε χρήστη, όταν εγγράφεται στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος «e-koutrouslis.gre». Για την διάθεση οποιουδήποτε προσωπικού στοιχείου του χρήστη απαιτείται το όνομα χρήστη (username) και το password. Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος «e-koutrouslis.gr», διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί Προστασίας Καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ- ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού καταστήματος με την επωνυμία «e-koutrouslis.gr» με όλες τις τροποποιήσεις τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο και πιο συγκεκριμένα από τις διατάξεις του N. 4624/2019 (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις), το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ «COOKIES»

ΧΡΗΣΗ COOKIES
Η ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος ενδέχεται να χρησιμοποιεί cookies, για την συλλογή πληροφοριών για τους χρήστες/ επισκέπτες αλλά όχι για την προώθηση διαφημιστικών ενεργειών, μέσω ειδικών εργαλείων του διαδικτύου.

Η ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος «e-koutrouslis.gr» δύναται να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του χρήστη/ επισκέπτη κατά την είσοδο και περιήγησή του. Προς ενημέρωση των χρηστών/ επισκεπτών ως προς τα cookies, πρόκειται για μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη/ επισκέπτη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον προσωπικό υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση της πρόσβασης του χρήστη/ επισκέπτη σε συγκεκριμένες λειτουργίες της ιστοσελίδας και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Ο χρήστης/ επισκέπτης της ιστοσελίδας μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή του (browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες  υπηρεσίες της ιστοσελίδας, είτε να δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη/ επισκέπτη να διαχειρίζεται την χρήση των cookies, είτε ακόμη να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε οποιαδήποτε περίπτωση. Αν ο χρήστης/ επισκέπτης της ιστοσελίδας δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στην προεπισκόπηση των προϊόντων του e-shop, αφού οι υπηρεσίες αυτές είναι συνδεδεμένες με cookies.

 ΤΙ ΕΙΝΑΙ «COOKIES»;
Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία κειμένου, που αποτελούνται συνήθως από γράμματα και αριθμούς, και αποθηκεύονται στην συσκευή σας από έναν εξυπηρετητή δικτύου (website server).

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ «COOKIES»

Απολύτως Απαραίτητα «Cookies»
Αυτά τα cookies είναι απολύτως απαραίτητα για να σας παρέχουμε τις ζητηθείσες από εσάς υπηρεσίες µέσω της ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού καταστήματος. Είναι αναγκαία για να σας παρέχουν τη δυνατότητα να επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα του e-shop και να χρησιμοποιείτε σωστά τα χαρακτηριστικά της. Βασικές λειτουργίες, όπως οι ακόλουθες, στηρίζονται σε αυτά τα cookies:

 • να παραμένετε συνδεδεμένοι στην ιστοσελίδα του e-shop,
 • να αναγνωρίζονται οι προσωπικές σας πληροφορίες, τις οποίες καταχωρείτε στην ιστοσελίδα του e-shop κατά τη στιγμή των συναλλαγών σας,
 • να προστατεύεται η ασφάλεια των συναλλαγών σας µέσω της ανακατεύθυνσής σας σε εφαρμογές πληρωμών τρίτων µερών και της επιστροφής σας στην ιστοσελίδα του e-shop προκειμένου να ολοκληρωθεί η συναλλαγή,
 • να ανακτάτε πληροφορίες για την συναλλαγή σας µετά την ολοκλήρωσή της και
 • για να σας παρέχουνε υπηρεσίες και πληροφορίες κατόπιν δικού σας αιτήματος.

 

«Cookies» Λειτουργικότητας (Προτιμήσεων)
Αυτά τα cookies επιτρέπουν στους δικτυακούς τόπους να θυμούνται τις επιλογές του χρήστη όπως το όνομα χρήστη, τη γλώσσα ή τη περιοχή, ώστε να παρέχουν βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την παροχή υπηρεσιών που έχουν ζητηθεί από το χρήστη, όπως προβολή βίντεο ή χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies μπορεί να γίνουν ανώνυμες και δεν είναι δυνατόν να παρακολουθήσουν την δραστηριότητα της περιήγησής σε άλλους ιστότοπους. Αν δεν δεχθείτε αυτά τα cookies, μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση και λειτουργικότητα των δικτυακών τόπων και να περιοριστεί η πρόσβασή σας σε περιεχόμενο του.

Cookies Απόδοσης
Αυτά τα «cookies» συλλέγουν πληροφορίες για το πώς οι χρήστες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα του e-shop, προκειμένου να είμαστε σε θέση να αναθεωρούμε και να βελτιώνουμε την ιστοσελίδα του e-shop και την εμπειρία του επισκέπτη. Αυτά τα cookies δεν συγκεντρώνουν πληροφορίες που ταυτοποιούν τον επισκέπτη. Τέτοια «cookies» συλλέγουν πληροφορίες αναφορικά µε:

 • σελίδες που οι χρήστες επισκέπτονται συχνότερα,
 • συνδέσμους (links) που έχουν επιλέξει οι χρήστες,
 • μηνύματα λάθους που µπορεί να λάβουν οι χρήστες κατά τη διάρκεια της περιήγησής τους στην ιστοσελίδα του e-shop, κτλ.

 

Cookies Τρίτων Μερών
Προκειμένου να σας παρέχουμε πιο ενδιαφέρον περιεχόμενο και να σας βοηθήσουμε να αλληλοεπιδράσετε µε τους λογαριασμούς σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ιστοσελίδα του e-shop µπορεί να ενσωματώνει περιεχόμενο και υπηρεσίες τρίτων µερών (π.χ. «plugins» από Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Pinterest, κτλ.) ή συνδέσµους σε ιστοσελίδες τρίτων µερών. Όταν επισκέπτεσθε συνδέσμους ή/και ιστοσελίδες τρίτων µερών, υπόκεισθε στην πολιτική cookies αυτών των τρίτων µερών. Σε αυτή την περίπτωση, ενεργείτε µε δική σας ευθύνη και δεν αναλαμβάνουμε καμία απολύτως ευθύνη για οποιοδήποτε θέμα προκύψει από την αποθήκευση cookies στη συσκευή σας από την ιστοσελίδα του τρίτου µέρους.

«Cookies» εμπορικής προώθησης
Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης/ προσφορών, τον περιορισμό προβολών διαφήμισης ή την μέτρηση αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν αυτά τα cookies για να θυμόμαστε τους ιστότοπους που έχετε επισκεφθεί ώστε να καθορίσουμε ποια ηλεκτρονικά κανάλια μάρκετινγκ είναι πιο αποτελεσματικά και μας επιτρέπουν να επιβραβεύσουμε εξωτερικές ιστοσελίδες και συνεργάτες που σας προώθησαν σε εμάς.

Αταξινόμητα cookies
Τα αταξινόμητα cookies είναι τα cookies που είναι σε στάδιο ταξινόμησης, από κοινού με τους παρόχους μεμονωμένων cookies.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

 • Αντικαταβολή, με χρέωση 2 €
 • Πληρωμή με κάρτα
 • Πληρωμή στο κατάστημα αν ο πελάτης επιλέξει την παραλαβή των προϊόντων από το κατάστημα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

 • Αποστολή με courier. Το κόστος των μεταφορικών είναι 5 €
 • Παραλαβή από το κατάστημα

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ – ΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, αζημίως και χωρίς να υποχρεούστε να μας ανακοινώσετε το λόγο για τον οποίο επιθυμείτε την επιστροφή των προϊόντων, εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβετε τα προϊόντα. Στην περίπτωση αυτή σας επιβαρύνει μόνο το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων.

Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο εφόσον τα προϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε, χωρίς δηλαδή να έχουν αποσφραγισθεί ή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία τους, μαζί με την απόδειξη λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο.

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας πριν την τυχόν επιστροφή κάποιου προϊόντος.

Σε περίπτωση Υπαναχώρησης – Αλλαγής Γνώμης – ακύρωσης έχετε τη δυνατότητα να επιστρέψετε οι ίδιοι το προϊόν με δικά σας έξοδα. Οι επιστροφές θα αποστέλλονται την έδρα του καταστήματος e-koutrouslis.gr.

scroll to top
Καλάθι αγορών
Σύνδεση

Δεν έχει λογαριασμό?

Δημιουργία λογαριασμού
espa